شاخص تعداد اتاق در اختيار خانوار در زمره شاخص های کیفی مسکن است.
بالا بودن این شاخص نشان دهنده بالا بودن سطح رفاه خانوارها بوده و بالعکس، پایین بودن آن حاکی از ازدحام افراد در واحد مسکونی و نامطلوب بودن وضعیت مسکن است. بدیهی است مطلوبیت این شاخص در رابطه مستقیم با سرانه و مساحت زیربنای واحد مسکونی نیز خواهدبود.
به عبارتی، چنانچه مناسب بودن شاخص تعداد اتاق برای خانوار، مناسب بودن سرانه و مساحت زیربنای واحد مسکونی سازگار نباشد، به خودی خود کیفیت بالای وضعیت مسکن را نشان نخواهد داد.
در سال 1385حدود 2/6 درصد از خانوارهای ساکن در کلانشهر تهران یک اتاق برای سکونت در اختيار داشته اند.
با این که اين ميزان در مقایسه با سال 1375 کاهش نشان می دهد اما از نظر گستره جغرافیایی تغییر چندانی نداشته و همچنان این شاخص به جنوب شهر تهران تعلق دارد. از این رو، مناطق17، 18 و19بیشترین درصد خانوارهای دارای یک اتاق را دارا هستند.
این در حالی است که در سال 1375، از اين نظر دو منطقه 19 و 18بیشترین تعداد را دارا بوده اند. این دو منطقه در زمره مناطق حاشیه ای تهران محسوب می شوند و بیشتر از سایر مناطق، خانوارهای کارگری و مهاجرنشین را در خود جای داده اند.
تعداد خانوارهای با 2 اتاق در اختیار، در سال 1385 نسبت به سال 1375 از نظر جغرافیایی و هم از نظر تعداد مناطق تغییراتی داشته است.
گرایش به تملک و اجاره آپارتمان های 50 تا 70 مترمربعی، سبب شده تا واحدهای مسکونی با تعداد دو اتاق در سطح شهر تهران افزایش یابد.
تعداد خانوارهای با 3 اتاق در اختيار نیز در سال 1385 نسبت به سال 1375تغییراتی را نشان می دهد.
در سال 1375، مناطق جنوب شرق تهران، یعنی مناطق14، 15 و 20، همچنین منطقه 8، بیشترین خانوارهای با تعداد 3 اتاق در اختيار را دارا بودند.
این در حالی است که در سال 1385، منطقه 22 و 5 واجد بیشترین خانوارهای دارای سه اتاق بوده اند. براین اساس در سال 1385 مناطق شرق تهران، در مرتبه بعدی قرار دارند. شدت و الگوهای ساخت وسازهای جدید در مناطق 22 و 5 تهران سبب شده تا تعداد خانوارهای با سه اتاق در اختيار آن ها افزایش داشته باشد.
تعداد خانوارهای با 5 اتاق در اختيار طی سال 1385 حدود 7/4 درصد از کل خانوارها را تشکیل می دهد.
این خانوارها در مناطق شمالی تهران و عمدتاً در مناطق 2، 3 و 6 تمرکز داشته اند. 4/2 درصد از کل این خانوارها نيز در مناطق جنوبی شهر تهران سکنی گرفته است.

خانوارهاي داراي يك اتاق (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
خانوارهاي داراي يك اتاق (1375)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
خانوارهاي داراي دو اتاق (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
خانوارهاي داراي دو اتاق (1375)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
خانوارهاي داراي سه اتاق (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
خانوارهاي داراي سه اتاق (1375) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
خانوارهاي داراي چهار اتاق (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
خانوارهاي داراي چهار اتاق (1375)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
خانوارهاي داراي پنج اتاق (1385) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
خانوارهاي داراي پنج اتاق (1375) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
خانوارهاي داراي شش اتاق و بيشتر (1385) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
خانوارهاي داراي شش اتاق و بيشتر (1375) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی