در سال 1385 در شهر 8/7 میلیون نفری تهران، 3/2 میلیون خانوار در 2/2میلیون واحد مسکونی سکونت داشته اند. نوسانات تولید، دوره های رونق و رکود معاملاتی، و تحولات شدید در قیمت ها، ویژگی این بازار گسترده و پر قدرت کشور، در دهه اخیر است.
نوسانات قیمت نيز از این فراتر رفته است. آهنگ رشد قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در تهران طی سال 1375 و 1386 به اوج خود، به ترتیب 3/67 درصد و6/81 درصد رسید. در سال های 1376، 1377و1383، نرخ رشد قیمت یک مترمربع مسکن در تهران منفی و بدین ترتیب 7/2-  درصد، 1/0-  درصد و6/2- درصد بوده است.
ویژگی دیگر بازار مسکن تهران، تحولات توزیع فضایی تولید و قیمت در مناطق مختلف شهر است.
ساخت و سازهای دهه 85-1375، به طور عمده در مناطق حاشیه ای درون شهر صورت گرفته است. بر اساس اطلاعات در دسترس، بیشترین تعداد واحد مسکونی در آمار پروانه های ساختمانی مناطق 5، 2، 4، 1، 7 و 15 وجود داشته است.
بیشترین افزایش قیمت مسکن طی سال های 83-1370 در مناطق 5، 2، 1، 3، 15، 18 و در دوره زمانی 86-1384 مناطق 2، 6، 7، 8، 12، 11، 20 به طور میانگین بیشترین رشد را تجربه کرده اند.
گرچه بازار مسکن شهر تهران هدایت گر تحولات مسکن در سایر مناطق شهری، به ویژه مناطق کلانشهری کشور است اما خود از تحولات اقتصاد کلان، به ویژه رشد نقدینگی و بازده سایر صور سرمایه گذاری در کشور تأثير می پذيرد. چنین است که در اطلس حاضر، نقشه هايی که نمایانگر وضعیت مسکن است، تصویری روشن تر از شهر تهران ارائه می کنند.
شاخص های مورد استفاده، وضعیت مسکن در شهر تهران را از منظر کالبدی و از حیث اقتصادی می نمایانند. برخی از این شاخص ها بیانگر تحولات هستند، مانند رشد قیمت و پاره ای نمایانگر وضع موجود می باشند، مانند تراکم خانوار در مسکن، عمر و دوام خانه ها و برخی دیگر نیز تحولات در توزیع فضایی فعالیت ها را نشان می دهند.

ميانگين نرخ رشد قيمت يك متر مربع زمين
(83-1370)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
ميانگين نرخ رشد قيمت يك متر مربع زمين
(86-1384)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
ميانگين نرخ رشد قيمت يك متر مربع واحد مسكوني (83-1370)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
ميانگين نرخ رشد قيمت يك متر مربع واحد مسكوني (86-1384)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
ميانگين نرخ رشد اجاره‌بهاي يك متر مربع واحد مسكوني (83-1370)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
 ميانگين نرخ رشد اجاره‌بهاي يك متر مربع واحد مسكوني (86-1384) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی