نتایج حاصل از تحلیل داده های خدمات اورژانسی شامل ایستگاه های آتش نشانی، آمبولانس و پلیس نشان می دهد که:
- بخش مرکزی شهر و به خصوص نواحی موجود در مناطق 10، 11، 12 و 17 دارای بیشترین تراکم ایستگاه های آتش نشانی می باشند و مناطق غربی شهر، به ویژه نواحی واقع در مناظق 22 و21 و 18 از دسترسی مناسبی به خدمات آتش نشانی برخوردار نيستند. 
- نواحی واقع در مرکز جنوبی شهر و به ویژه مناطق 11، 12 و 16 دارای بیشترین دسترسی به آمبولانس بوده و در مقابل نواحی واقع در مناطق 21و 22 و 18 و بخش هایی از مناطق 9 و 15 دسترسی مناسبی به خدمات اورژانس ندارند. 
-  از نظر دسترسی به ایستگاه های پلیس،  مناطق 6، 7، 11، 12 و 16 بیشترین دسترسی و بخش هایی از مناطق 18 و 19 و نیز مناطق 21 و 22 کمترین دسترسی را به این دسته از خدمات دارا می باشند.
به رغم اینکه در میان خدمات اورژانسی، ایستگاه های آتش نشانی در مقایسه با سایر خدمات اورژانسی از توزیع مناسب تری در سطح شهر تهران برخوردارند، در مجموع دسترسی به خدمات اورژانسی در بخش مرکزی، شرقی و جنوب شرقی شهر تهران مطلوب تر از بقیه بخش های شهر است.

    

بخش های شمال غربی شهر  نیز دسترسی مناسبی به خدمات اورژانسی دارند اما بخش های غربی و جنوب غربی شهر تهران، به ویژه نواحی واقع در مناطق 22، 21 ، 19 و 18 همچنين بخش هایی از مناطق 4 و 14 نیز دسترسی مناسبی به خدمات اورژانسی ندارند.

كيفيت دسترسي به ايستگاه‌هاي پليس
(1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
كيفيت دسترسي به ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
كيفيت دسترسي به خدمات اورژانسي
(1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی