این عامل که شامل شاخص های نشانگرخدمات شش گانه آموزشی، اورژانسی، بهداشتی و درمانی، حمل و نقل، فرهنگی و تفریحی و ورزشی است، دسترسی به خدمات و تسهیلات شهری را این بار به صورت تجمعی و به طور یک جا نشان می دهد. بر اين اساس، بخش های درونی و مرکزی شهر بیشترین دسترسی به خدمات و تسهیلات شهری را دارا هستند ليکن نواحی حاشیه ای شهر و نواحی واقع در غرب شهر دسترسی مناسبی به خدمات عمومی ندارند. به طور کلی می توان تمایز آشکاری میان بخش های مرکزی و بخش های حاشیه ای شهر تهران به لحاظ دسترسی به خدمات و تسهیلات عمومی مشاهده کرد. نامناسب ترین دسترسی به خدمات و تسهیلات عمومی مربوط به غرب شهر تهران و به ویژه مناطق 21 و 22 است که در حال حاضر دارای تراکم جمعیتی پایینی هستند. بهترین وضعیت دسترسی به خدمات عمومی در مناطق مرکزی و شمال مرکزی و جنوب مرکزی شهر تهران مشاهده می شود که این مناطق دارای بیشترین تراکم مسکونی و جمعیت بالایی نسبت به سایر مناطق شهر هستند. به طور کلی تغییرات فضایی دسترسی به خدمات شهری، بیانگر تراکم شدید خدمات در مرکز و کاهش تراکم خدمات با دور شدن از مرکز به سمت حاشیه های شهر است.

كيفيت دسترسي به خدمات شهري (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی