این عامل که شامل شاخص های نرخ باسوادی، نرخ باسوادی مردان بالای 6 سال، نرخ باسوادی زنان بالای 6 سال، تراکم خانوار در واحد مسکونی، نرخ اشتغال، شاغلین غیر کارگر ساده و واحدهای مسکونی با 3 اتاق و بیشتر و با مساحت بین 101 تا 200 مترمربع می باشد، کیفیت قلمرو اجتماعی را نشان می دهد. بالاترین امتیازات این عامل مربوط به بخش های شمالی و شمال مرکزی شهر تهران می باشد. بخش های غربی و شرقی شهر نیز دارای وضعیت مناسبی در حوزه قلمرو اجتماعی هستند. پایین ترین امتیازات در قلمرو اجتماعی کیفیت زندگی در بخش های جنوبی، جنوب غربی و جنوب مرکزی شهر مشاهده می شود. از لحاظ قلمرو اجتماعی شهر تهران را می توان به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کرد که بخش شمالی از اين نظر دارای وضعیت مناسبی است و حدود دو سوم مساحت شهر را پوشش می دهد. بخش جنوبی که نواحی واقع در مناطق 15، 16، 17، 18، 19 و 20 را شامل می شود، دارای وضعیت نامناسبی در اين حوزه است و حدوداً یک سوم مساحت شهر را به خود اختصاص داده است. به طور کلی می توان تمایز میان شمال و جنوب شهر تهران را در قلمرو اجتماعی به وضوح مشاهده کرد.

كيفيت ابعاد اجتماعي (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی