در این مرحله و به منظور به دست آوردن تصویری از کیفیت عمومی زندگی در شهر تهران، ابعاد چهارگانه کیفیت زندگی که در بخش های پیشین توضیح داده شد، با يکديگر تلفیق می شوند.
لازم به ذکر است که این مطالعه فقط شاخص های عینی محدودی (شاخص های عینی که در سطح نواحی 117 گانه تهران قابل دسترس بودند)  را در سنجش کیفیت زندگی در شهر تهران به کار گرفته و امکان تلفیق این داده ها با شاخص های ذهنی فراهم نبوده است.
بنابراین، نتایج ارایه شده بایستی با توجه به این محدودیت ها در نظر گرفته شوند.
به رغم محدودیت های ذکرشده، تصویر به دست آمده از کیفیت زندگی در شهر تهران حاکی از کیفیت نسبتاً مناسبی در سطح نواحی شهر است.
کیفیت زندگی در نواحی واقع در مناطق شمالی و شمال مرکزی و شمال شرقی شهر از مناسب ترین وضعيت برخوردار است.
در شمال غربی و جنوب شرقی نیز کیفیت زندگی مناسب است. در بخش جنوب غربی شهر، کیفیت زندگی تا حدودی مناسب به نظر می رسد.
بر همين مبنا، در دو ناحیه از 117 نواحی شهر تهران (یک ناحیه در منطقه 9 و ناحیه دیگر در منطقه 19) کیفیت زندگی در شرایط بسیار نامطلوب طبقه بندی شده و 6 ناحیه دیگر (دو ناحیه در منتهی الیه غربی شهر و در مناطق 21 و22، دو ناحیه در مرکز شهر و در منطقه 12، یک ناحیه در منطقه 9 و یک ناحیه در غرب منطقه 18) نیز دارای کیفیت زندگی نامناسبی تشخیص داده شده اند.


^ ادامــــــــــــــه‌ي توضيحات از بالاي صفحه ^

    

نامناسب بودن کیفیت زندگی در دو ناحیه از منطقه 9 عمدتاً به دلیل آلودگی زیست محیطی بالا در این منطقه، نامناسب بودن کیفیت زندگی در یک ناحیه از منطقه 19 عمدتاً به دلیل امتیاز پایین این ناحیه از قلمرو اجتماعی و نیز آلودگی زیست محیطی نسبتاً  بالا در این ناحیه، نامناسب بودن کیفیت زندگی در یک ناحیه از منطقه 18 عمدتاً به دلیل نامناسب بودن این ناحیه از نطر قلمرو اجتماعی، آلودگی زیست محیطی بالا و دسترسی نامناسب به خدمات و تسهیلات شهری، نامناسب بودن کیفیت زندگی در دو ناحیه واقع در منتهی الیه غربی شهر و در مناطق 21 و22 عمدتاً به دلیل دسترسی نامناسب این نواحی به خدمات و تسهیلات شهری و نامناسب بودن کیفیت زندگی در دو ناحیه از منطقه 12 عمدتاً به دلیل نامناسب بودن این نواحی از نطر قلمرو اجتماعی و نیز پایین بودن کیفیت مسکن در این نواحی است.
در مجموع 2/34 درصد از نواحی 117 گانه شهر تهران دارای کیفیت زندگی کاملاً مناسب، 6/43 درصد دارای کیفیت زندگی مناسب، 4/15 درصد دارای کیفیت زندگی نسبتاً مناسب، 1/5 درصد دارای کیفیت زندگی نامناسب و 7/1  درصد از نواحی شهر دارای کیفیت زندگی کاملاً نامناسب می باشند.

كيفيت زندگي (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی