به منظور ارزيابي کيفيت تردد در شبکه معابر شهر، از شاخص ميانگين مدت زمان سفر بر حسب وسيله نقليه ساعت استفاده مي شود.
در اين شاخص وضعيت تردد وسايل نقليه را در دو حالت «سفر آزاد» بدين معني که در شبکه معابر شهر هيچ گونه مانع حرکتي و ترافيکي وجود ندارد و در حالت «سفر در وضعيت ترافيکي معمول شهر» اندازه گيري مي کنند.
اختلاف ميزان وسايل نقليه ساعت در حالت آزاد و وسيله نقليه ساعت در حالت معمول ترافيک بيانگر مشکلات و کمبودهاي ناشي از امکانات شبکه معابر منطقه شهرداري تهران است.
براي مثال در منطقه يک شهرداري تهران انتظار مي رود ميزان 4358 وسيله نقليه در ساعت به صورت آزاد تردد کنند که اين رقم در حالت معمول ترافيک 8135 وسيله نقليه ساعت را نشان می دهد.
به عبارت ديگر، تعداد 3777 وسيله نقليه ساعت در اين منطقه دچار تأخير ناشي از تراکم ترافيک در شبکه معابر اين منطقه مي شوند.

ميانگين كل مدت زمان سفر در حالت تردد آزاد (1383)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
ميانگين كل مدت زمان سفر
(1383)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
ميانگين اختلاف بين كل مدت زمان سفر در
وضع موجود و در حالت تردد آزاد (1383)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی