به منظور ارزيابي شبکه معابر مناطق مختلف شهرداري تهران از شاخص سرعت متوسط حرکت استفاده می شود. در اين شاخص با توجه به ميانگين تعداد وسايل نقليه کيلومتر پيموده شده در مناطق شهرداري تهران، ميانگين سرعت متوسط حرکت در حالت هاي آزاد ترافيک بر حسب کيلومتر در ساعت و در حالت عادي ترافيک کيلومتر در ساعت اندازه گيري شده است، نقشه مربوط به ميانگين کيلومتر پيموده شده در مناطق مختلف شهرداري تهران نشان مي دهد که بيشترين کيلومتر پيموده شده (تقاضاي عبور) مربوط به مناطق 4،3،2 و 7 است.
منطقه 22 بالاترين درصد سرعت حرکت در حالت تردد آزاد را دارد که اين مطلب بيانگر وجود بزرگ راه و ميزان پايين تقاضا براي عبور در اين منطقه مي باشد.


جدول 2-6.  متوسط سرعت وسايل نقليه در معابر شهر تهـران به تفكيك وسيله در ساعات اوج صبح  (سال 1386)

براي ديدن اندازه واقعي كليك كنيد

ميانگين سرعت متوسط حركت در حالت تردد عادي (1383)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
ميانگين سرعت متوسط حركت در حالت تردد آزاد (1383)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی