منظور از «حجم»، تعداد وسايل نقليه اي است که در يک ساعت از يک نقطه از راه عبور مي کنند و با نماد V نشان داده می شود. «ظرفيت حداکثر»، به تعداد وسايل نقليه ای که مي تواند در يک ساعت از يک خط عبوري راه در حالت مناسب ترافيک عبور کند، اطلاق می شود که با نماد C مشخص مي گردد.
«نسبت حجم بر ظرفيت» شاخصي است که از طريق آن مي توان وضعيت ترافيکي شبکه معابر و مشکلات تراکم ترافيک موجود را ارزيابي نمود. در مطالعات جامع حمل ونقل و ترافيک شهر تهران نسبت هاي ذيل براي ارزيابي شبکه معابر شهر تهران تعريف شده است.

جدول 3-6.  مقادير شاخص حجم‌ بر ظرفيت برحسب وضعيت ترافيكي

براي ديدن اندازه واقعي كليك كنيد

با توجه به شاخص هاي اعلام شده وضعيت ترافيکي مناطق مختلف شهرداري تهران، ارزيابي در حالت هاي آزاد، روان، مناسب، کند و بحراني ترافيک مشخص مي شود. بيشترين درصد نسبت حجم بر ظرفيت در حالت ترافيک روان به مناطق 21 و 15 شهرداري تهران تعلق دارد. در حالت ترافيک روان مناطق6،4 و 10 در حالت ترافيک مناسب، مناطق 22 و 18 در حالت ترافيک کند و مناطق 12،11،10،6،7،8 و 17 در حالت بحراني مي باشند.
نسبت حجم بر ظرفيت در حالت ترافيك آزاد
(1383)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
نسبت حجم بر ظرفيت در حالت ترافيك روان
(1383) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
نسبت حجم بر ظرفيت در حالت ترافيك كند
(1383) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
نسبت حجم بر ظرفيت در حالت ترافيك بحراني (1383) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
حجم بر ظرفيت در حالت ترافيك مناسب
(1383)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی