بر اساس اعلام نظر کارشناسان حمل ونقل و ترافيک در کلان شهر تهران به طور ميانگين 2 ساعت از عمر وسيله نقليه در حال حرکت و 22 ساعت از آن به صورت ساکن و در حال توقف است. به عبارت ديگر، مشکل تأمين فضاي پارک وسيله نقليه بيش از ايجاد فضا براي تردد وسيله نقليه در تهران است. از طرفي کارشناسان اعلام مي دارند 75 درصد از دارندگان وسايل نقليه که در مراکز شهر تهران تردد مي کنند، به دنبال فضاي مناسب پارک وسيله خود مي باشند. با توجه به اين مطلب که بيشترين زمان وسايل نقليه در حالت پارک است، می توان گفت کمبود فضاي شهري و اشغال سطح سواره رو به منظور پارک وسيله نقليه، يکي از معضلات ترافيک شهر تهران به شمار مي آيد و تأمين فضا براي پارک وسيله نقليه اهميت بالاتري نسبت به تأمين فضا براي حرکت وسيله نقليه دارد.

براي ديدن اندازه واقعي كليك كنيد

شكل 4-6.  وضعيت شبكه پاركينگ در شبكه معابر

بيشترين امکانات براي پارک وسيله نقليه در حاشيه شبکه معابر اصلي شهر تهران به مناطق 17،10،9،21،22 و 19 اختصاص داده شده است. در مناطق 2،4،5 بيشترين ميزان پارک وسيله نقليه در کوچه هاي اين مناطق اتفاق مي افتد. بيشترين فضاي پارک غير حاشيه اي نيز در مناطق 12،3 و 11 قابل مشاهده است.

^ ادامــــــــــــــه‌ي توضيحات از بالاي صفحه ^

    

کمترين فضا براي پارک وسايل نقليه در مناطق 11،9،10،22 و 16 وجود دارد. به طور کلي مي توان دريافت که در مناطق 5،4،2 و 15 شهرداري تهران بيشترين فضاي پارک در خيابان هاي اصلي و مناطق 4،18،15 و 6 بيشترين فضا براي پارک وسيله نقليه در کوچه ها وجود دارد و تنها مناطق 11،12 و 3 شهرداري تهران داراي از امکانات پارکينگ غيرحاشيه اي به ميزان نسبتاً پايين برخوردارند.

فضاي پارك وسايل نقليه : غيرحاشيه‌يي
(1383)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
كل فضاي پارك وسايل نقليه
(1383)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
فضاي پارك وسايل نقليه : حاشيه معابر اصلي (1383) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
فضاي پارك وسايل نقليه : كوچه‌ها
(1386) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی