تعداد بسيار زياد سفر درون شهری، منشاء بسياري از مشكلات ديگر شهر تهران است زيرا روزانه قريب به 12 ميليون ليتر بنزين توسط خودروها مصرف مي شود كه اين امر خود باعث آلودگي محيط زيست و در نتيجه كاهش ضريب ايمني و سلامتي شهروندان است.
ضمن اينكه افزايش حجم تردد خودروها باعث افزايش تصادفات و خسارات مادي و جاني ناشي از آن نيز مي شود. بنابراين بروز حوادث رانندگی در شهر تهران که روزانه با انجام حدود 15 ميليون سفر درون شهري به طور و با تعداد نزديک به 2 ميليون خودرو مواجه است، امری غيرقابل اجتناب خواهد بود.
وجود رفتارهای خاص فرهنگی- اجتماعی (به ويژه تمايل بسيار زياد به استفاده از خودروی شخصی) در کنار اين تراکم بسيار بالاي جمعيت و وسيله نقليه در حال تردد، مشکلات ترافيکی و تردد درون شهری تهران را به يکی از معضلات عمده اين کلانشهر تبديل کرده است.
طبق اطلاعات موجود طی 6 ماهه اول سال 1385، تعداد7088 حادثه منجر به خسارت از سطح شهر تهران گزارش شده که مناطق 1، 3 و 7 از نظر تعداد تصادفات منجر به جرح و فوت، پايين ترين و از لحاظ تصادفات منتهی به خسارت، بالاترين نسبت را دارا هستند.
طی همين زمان، کمترين نسبت حوادث منجر به خسارت متعلق به منطقه 12 و بالاترين نسبت تصادفات منجر به فوت نيز در مناطق 17 و 21 ثبت شده است.
اين نحوه از توزيع فضايی تصادفات به خوبی با شبکه بزرگراهی و همچنين محدوده طرح ترافيک انطباق دارد.
به عبارت ديگر وجود شريان های بزرگراهی در مناطق غرب تهران، در عين حالی که امکان سرعت تردد بالاتری را فراهم آورده، به همان نسبت احتمال وقوع تصادف منجر به جرح و فوت را افزايش داده است.
طی مدت مشابه در سال 1386، الگوی فضايی حوادث ناشی از وقوع تصادف وسايط نقليه تغييراتی را نشان می دهد.


^ ادامــــــــــــــه‌ي توضيحات از بالاي صفحه ^

    

کاهش بسيار زياد نسبت تصادفات منجر به فوت در دو منطقه 17 و 21 و افزايش اين نسبت در منطقه 19، به عنوان تنها منطقه با نسبت بالای فوت ناشی از تصادف، افزايش نسبت تصادفات منجر به جرح در مناطق 1، 4، 7 و 8 و بالارفتن نسبت تصادفات منجر به خسارت در دو منطقه 4 و 8  از جمله اين تغييرات محسوب می شوند.
اين در حالی است که طی دوره زمانی 86-1385، در مجموع تعداد حادثه تصادف منجر به فوت و جرح در شهر تهران روند افزايشی داشته ولی از نسبت تصادفات منجر به خسارت تا اندازه قابل توجهی کاسته شده است.

تصادفات منجر به جرح در 6 ماهه اول سال
(1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
تصادفات منجر به جرح در 6 ماهه اول سال
(1386)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
تصادفات منجر به خسارت در 6 ماهه اول سال (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
تصادفات منجر به خسارت در 6 ماهه اول سال (1386)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
تصادفات منجر به فوت در 6 ماهه اول سال
(1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
تصادفات منجر به فوت در 6 ماهه اول سال
(1386) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی