نگهداری و استمرار فعاليت های خدماتی در کلانشهر تهران مستلزم انجام هزينه های زيادی است که بسته به نوع خدمات و همچنين وضعيت هر يک از مناطق، متفاوت می باشد. مقايسه سهم مناطق مختلف شهر طی سال 1386 نشان می دهد که مناطق 7، 18 و 22 بيشترين و منطقه 3 کمترين نسبت از اين هزينه ها را به خود اختصاص داده اند. اين وضعيت طی سال بعد تا اندازه زيادی تفاوت کرده و منطقه 4 به عنوان محدوده ای از کلانشهر تهران شناخته می شود که بالاترين درصد هزينه نگهداری و خدمات دهی را دارا بوده است. پايين ترين نسبت نيز به منطقه 1 مربوط شده و ساير مناطق شهر تقريباً به نسبتی مشابه (بين 2 تا 11 درصد) از اين هزينه ها را به خود اختصاص می دهند. بررسی درصد تغييرات بين سال های 87-1386 مبين افزايش بسيار زياد هزينه نگهداری و ارايه خدمات شهری به ميزان متوسط 482 درصد است. البته اين ميزان تغييرات در همه مناطق يکسان نمی باشد.

هزينه نگهداري مناطق شهر تهران (1387)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد

 هزينه نگهداري مناطق شهر تهران (1386)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد

موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی