بررسي محرک های مهاجرت مي تواند به عنوان يکي از شاخص های مهم، عملکرد هر منطقه شهري و خصوصيت آن منطقه از شهر تهران را مشخص کند.
براي مثال منطقه 13، 1 و 17 از مهمترين مناطق با تمرکز جمعيت کارمندي هستند.
منطقه 6 يک منطقه دانشگاهي است و بالاترين جمعيت مهاجر با محرک مهاجرت تحصيل را در خود جاي داده است. منطقه 21، 22، 17 بيشترين تمرکز پادگان ها و سربازان در شهر تهران را دارا می باشند.
مرکز آمار ایران مهم ترین علل مهاجرت های انجام شده طی سال های 85-1375 را پیروی از خانوار به میزان 46 درصد، اشتغال حدود 8/13 درصد، خدمت وظیفه 3/10 درصد، تحصیل 9/9 درصد و انتقال شغلی به میزان 1/5 درصد بیان کرده است.
همچنین اطلاعات موجود، حجم مهاجرت های داخلی طی اين دوره زمانی را حدود 12 میلیون و 148 هزار و 148 نفر برآورد کرده که 2 درصد از این تعداد از کشور خارج شده و 11 میلیون و 783 هزار و 772 نفر در داخل کشور جابه جا شده اند. از کل مهاجرت هایی که طی دهه 85-75 در کشور به وقوع پيوسته، حدود 5/40 درصد را مهاجرت های بین استانی تشکیل می دهند.
بررسی مقصد مهاجرت ها بیانگر وجود دو نکته اساسی در این تحرکات جمعيتی است. یکی اینکه استان تهران بیشترین سهم را در جذب مهاجران سایر استان ها دارد و دوم اینکه مقصد اکثر مهاجرت های بین استانی، استان های همجواری بوده اند که بُعد مسافت کمتری از مبدا مهاجرت داشته اند.
روند کلی مهاجرت در کشور از روستا به شهر و از شهرهای کوچک تر به شهرهای بزرگ تر است که در برخی موارد جریان معکوس مهاجرت از شهر به روستا نیز اتفاق می افتد. از ديدگاه مهاجرين، علاوه بر کمبود فرصت شغلی در روستا، محرک اصلی مهاجرت، دستیابی به اشتغال و درآمد بالاتر توأم با شرایط کار و درآمد و حتی نوع مشاغلی است که در روستا وجود دارد.
بخش زیادی از مهاجران، جذب مناطقی می شوند که جزء مناطق صنعتی محسوب شده و در واقع به عنوان قطب اقتصادی کشور به شمار می روند به طوری که مقصد بیش از 30 درصد از کل مهاجران کشور طی سال های 85-1375 استان تهران عموماً و کلانشهر تهران و شهرهای اقماری آن خصوصاً، بوده است.


^ ادامــــــــــــــه‌ي توضيحات از بالاي صفحه ^

    

سطح بالای توسعه تهران ساکنان سایر مناطق کشور و حتی سایر کلانشهرهای کشور را برای مهاجرت به تهران ترغیب می کند.
همچنین به دلیل تمرکز درصد زیادی از امکانات در این کلانشهر و مناطق پیرامونی، به عنوان مقصد نهایی مهاجران و یک شهر آرمانی برای بسیاری از افراد از روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ تبدیل شده است.

محرك‌هاي مهاجرتي - جستجوي كار
(1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
محرك‌هاي مهاجرتي - جستجوي كار بهتر
 (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
محرك‌هاي مهاجرتي - خدمت سربازي
(1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
محرك‌هاي مهاجرتي - پيروي از خانواده
(1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
 محرك‌هاي مهاجرتي - انتقال شغلي
(1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
محرك‌هاي مهاجرتي - تحصيل
(1385) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی