توزيع فضايي مهاجران وارد شده به تهران در دوره هاي مختلف به جهت تغييرات اقتصادي و اجتماعي رخ داده در كشور تعداد مهاجران و منشأ جغرافيايي آنها نيز در حال تحول بوده است.
همانطور كه مي دانيد در فاصله سال هاي 1355-1365 و در پي وقوع انقلاب اسلامي و عدم قطع جريان مهاجرت به سبب اثرات اصلاحات ارضي و تقويت جريان مهاجرت در اوايل انقلاب زمينه هاي تشدید مهاجرت از روستا به شهر و خصوصاً به شهر تهران ادامه يافت. همچنين وقوع جنگ تحميلي و مهاجرت هاي ناشي از آن، تمام استان هاي كشور با پديده مهاجر فرستي مواجه شدند.
جهت توزيع مهاجرت در كشور از جنوب و شمال غربي به سمت مركز كشور است. گستره بيضوي انحراف استاندارد نشان دهنده گستره مهاجران وارد شده به شهر تهران است.
بيشترين مهاجران وارد شده به شهر تهران(38 درصد) از نقاط داخلي استان تهران بوده و بعد از آن با 16 درصد متعلق به استان آذربايجان شرقي است. استان هاي مرزي ايران به دلیل واقع شدن در جنگ در رتبه بعدي قرار دارند. همچنين استان هاي شمالي و خراسان نيز در همين مرتبه قرار مي گيرند.
در فاصله سال هاي 1365 تا 1375، مهاجر فرستي در قسمت هاي جنوب و تا حدودي مركز ايران كم و در قسمت هاي شمال و شمال غربي تشديد مي گردد. در درجه اول استان تهران خود بزرگترين جریان مهاجرفرستي داخلی را تجربه كرده و بعد از آن استان هاي آذربايجان غربي، اردبيل، گيلان، مازندران، يزد و سمنان بالاترين ميزان مهاجر فرستي به تهران را داشته اند.
در فاصله سال هاي 85-1375 با يك تغيير عمده در توزيع جغرافيايي مهاجرت در تهران مواجه هستيم. در اين دوره استان هاي غربي خصوصاً آذربايجان غربي و اردبيل و همچنين استان هاي شمالي كشور بالاترين میزان مهاجر فرستي را به شهر تهران داشته اند. به طوري كه از وسعت در مركز ايران كاسته شده و شهر هاي اصفهان، مركزي و همدان رتبه هاي بالاي مهاجرت به شهر تهران را به خود اختصاص مي دهند.


^ ادامــــــــــــــه‌ي توضيحات از بالاي صفحه ^

    

با توجه به مطالب گفته شده، مي توان اذعان داشت كه مهاجرت به تهران هم از لحاظ جهت و هم از لحاظ پهنه جغرافيايي، در حال تغيير است. در حال حاضر استان هاي عمده مهاجر فرست به شهر تهران به استان هاي واقع در اين محدوده بيضوي شكل متمركز هستند و جريان مهاجر فرستي از ساير استان ها به اين شهر كاهش يافته است.

توزيع فضايي مهاجران واردشده به شهر تهران (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد

توزيع فضايي مهاجران واردشده به شهر تهران (1375)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
توزيع فضايي مهاجران واردشده به شهر تهران (1365) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی