منطقه کلانشهر تهران از سه بخش کوهستانی، کوهپایه و دشت تشکیل می شود.
مناطق کوهستانی، ارتفاعات بالای 1800 متر را دربرمی گيرد. به دلیل ارتفاع زیاد و محدودیت های قانونی، ساخت وساز و سکونت در این محدوده وجود ندارد.
از اين رو توسعه فيزيکی تهران عمدتاً در منطقه کوهپایه و دشت در دامنه های جنوبی البرز صورت گرفته است.
بخش های جنوبی شهر در دشت وسیع و همواری رشد کرده است.
ارتفاعات شمالی و شرقی، توسعه شهر را در این سمت با محدودیت مواجه نموده و شرایط جغرافیایی خاص بیابانی جنوب و بالابودن سطح آب های زیرزمینی نیز توسعه را در این منطقه محدود کرده است.
به همين دليل بخش غربی شهر به واسطه برخورداری از شرایط نسبتاً مساعد جغرافیایی، مناسب ترين محدوده برای توسعه تلقی می شود.
شهرک ها و شهرهای جدید نیز عمدتاً این سوی شکل گرفته و توسعه یافته اند.
شرایط توپوگرافی شهر بر بافت کالبدی و فضایی شهر به ویژه در قسمت های شمالی شهر تأثیر مستقیم دارد.
اختلاف ارتفاع در برخی قسمت های شهر، سیمای خاصی به شهر تهران داده به گونه ای که نمای تهران از شمال شهر و چشم انداز کوهستانی از جنوب شهر در مورفولوژی شهری موثر بوده است.
چشم گیرترین موضوع در تهران با توجه به جهت ناهمواری جهت شمالی و جنوبی ناهمواری ها می باشد.
از سمت جنوب به شمال، ارتفاع زمین افزایش می یابد به طوری که اختلاف ارتفاع بین قسمت های پست حدود 900 متر و قسمت های مرتفع  تا 1800 متر ديده می شود.
اختلاف ارتفاع 900 متری باعث تعدیل آب و هوا، پوشش گیاهی مناسب تر و ايجاد مناطق ییلاقی زیبای شمال تهران شده است.
از منظر شمال به جنوب تقریباً تمام تهران در افق دید قرار دارد.
با حرکت از جنوب به شمال، تغییرات بسیار چشمگیر هم در شرایط محیط طبیعی و هم شرایط اجتماعی، ارزش مکانی، دسترسی به خدمات و سرویس های خاص قابل مشاهده است به نحوی که می توان گفت شيب جغرافيايی و شيب اجتماعی تهران بر يکديگر منطبق است.
يا به عبارتی توپوگرافی شهر به نوعی انعکاسی از توپوگرافی اقتصادی- اجتماعی آن است.


ناهمواري‌هاي استان تهران (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد

شكل 1-1.  پروفيل‌هاي طولي از مسيرهاي منتهي به تهران


محور جنوبي-شماليمحور شرقي-غربيمسير تهران-چالوسدماوند-قمتهران-قزوينتهران-قمتهران-ساوه
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی