بر پایه گزارش های موجود، ویژگی های گسل های فعال اصلی در تهران و اطراف آن را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:

گسل مشا – فشم: گسل تراستی مشا- فشم  یکی از گسل های بنیادی البرز مرکزی است و در شمال تهران قرار گرفته است که از بخش میانی حوضه رودخانه جاجرود با یک راستای جنوب شرقی – شمال غربی، عبور می کند.
شیب ها در همه جا به سمت شمال دیده می شود که بین 35 تا 70 درجه متغیر است. این گسل می تواند به منزله یک بالاراندگی در برخی نقاط و روراندگی در سایر نقاط تلقی شود.

گسل شمال تهران: گسل شمال تهران شاخص ترین عامل زمین ساخت در مجاورت شهر تهران است. این گسل از دامنه رشته کوه البرز و ارتفاعات توچال به طول 35 کیلومتر، از کن در مغرب به لشگرک در مشرق ادامه دارد.
گذرگاه این گسل، شرق شمال شرقی ـ غرب جنوب غربی است و به صورتی ملایم به طرف جنوب متمایل است. در مغرب کن، گسل های متعدد شمال شرقی ـ جنوب غربی و شرقی ـ غربی، تداوم آن را قطع می کنند. در شرق لشگرک، این گسل وارد یک ناحیه پیچیدة زمین ساختی می شود و به گسل مشا ـ فشم می پیوندد.
گسل شمال تهران در بخش مرکزی بین کن و لشگرک، بین صخره های سازند کرج در چینه های مرزی و ذخایر رسوبی دشت آبرفتی  مرز چین داری را تشکیل می دهد که بر روی لایه های جنوبی فرو می نشیند.

گسل های جنوب و شمال ری: گسل های جنوب و شمال ری شاخص ترین گسل ها در دشت های جنوبی تهران هستند. این گسل ها در سراسر هر دو سوی فرونشست ری پراکندگی دارند.

 پراكندگي گسل‌هاي منطقه تهران

براي ديدن اندازه واقعي كليك كنيدجدول 2-1.  تعداد زلزله‌هاي روي‌داده در شعاع 100 كيلومتري شهر تهران

براي ديدن اندازه واقعي كليك كنيد
ماخذ: مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، 1378
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی