طی مدت زمان طولانی، سیستم سنتی دفع فاضلاب شهر تهران مبتنی بر چاههای جذبی بود. با توسعه شهر و تولید میزان بسيار زیاد فاضلاب، انتقال آب سایر حوزه ها به تهران باعث افزایش مازاد تولید آب و بالاآمدن سطح آب های زیرزمینی شد به گونه ای که بیم آن می رفت این موضوع باعث آلودگی شدید آب-های زیرزمینی تهران شود. از این رو، توسعه سیستم فاضلاب در اولویت قرارگرفت.
مطالعات مقدماتی طرح فاضلاب تهران توسط برنامه عمرانی سازمان ملل متحد (UNDP) و سازمان بهداشت جهانی(WHO)  از سال 1350 آغاز شد. گزارش نهایی مطالعات مرحله اول طرح در سال 1353 از طرف مهندسین مشاور الکساندر گیب و جان تیلور و با همکاری مهندسین مشاور تهران بوستون و کورس ارائه شد که مشتمل بر طرح جمع آوری فاضلاب تهران و همچنین آبهای سطحی بوده است.
با توجه به بروز تحولات سياسی در کشور و پيروزی انقلاب اسلامی، این موضوع برای مدتی مسکوت ماند. به منظور به هنگام نمودن مطالعات قبلی و  بر اساس شرایط جدید، طرح بازنگری مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم در سال 1364 مجدد انجام شد و از سال 1372 اجرای سیستم فاضلاب شهر تهران آغاز شد. تاکنون بخش قابل توجهی از شهر تهران مجهز به سیستم فاضلاب شده است.

موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی