از نظر سطح سواد و ميزان برخورداری جمعيت از سطوح متفاوت آن، می توان از منظری ديگر تفاوت های موجود ميان بخش های مختلف شهر تهران را مشخص ساخت. طی سال 1385، پراکندگی جغرافيايی جمعيت با تحصيلات ابتدايی و راهنمايی نشان می دهد که جمعيت پايتخت دارای تحصيلات بالاتر از دوره راهنمايی است. در حالی که مناطقی از نيمه جنوبی شهر بالاترين درصد جمعيت در سطوح تحصيلات ابتدايی و راهنمايی را در خود جای داده اند (مناطق 15، 16، 17، 18 و 19)، مناطق 10 و 21 واجد بيشترين درصد جمعيت دارای سطح تحصيلات متوسطه می باشند.
الگوی توزيع فضايی جمعيت با سطح تحصيلات دانشگاهی تا اندازه ای متفاوت از موارد پيش گفته است. مناطق1، 2، 3 و 6 با در اختيار داشتن بالاترين نسبت جمعيت با سطح تحصيلات عالی، به گونه ای بارز از ساير مناطق شهر فاصله گرفته اند. مناطقی از جنوب شهر کمترين نسبت اين جمعيت را دارا هستند.
بر اساس اطلاعات سال 1375، نسبت ميانگين دانش آموزان و دانشجويان به جمعيت 6 تا 24 ساله در حال تحصيل، به بيش از 75 درصد می رسيده و حتی در ناحيه يوسف آباد در منطقه 6 به 105 درصد بالغ می شده است. اين وضعيت نشانگر ادامه تحصيل تا سنين بالاتر از 24 سال بوده است. از سوی ديگر، نحوه توزيع فضايی دانش آموزان بر حسب دو معيار محل تحصيل و محل سکونت طی سال 1388، نشان می دهد که مناطقی از نيمه شمالی (منطقه 2 و 5)، بخش شرقی (مناطق 4 و 8) و نيمه جنوبی شهر (مناطق 14، 15، 18، 19 و 20) بيشترين نسبت دانش آموزان را در خود جای داده اند. اين الگوی توزيع فضايی با اندکی تغيير در مورد تحصيل دانش آموزان بر اساس معيار محل تحصيل صدق می کند. بنابراين نوعی همگرايی فضايی ميان دو عنصر محل سکونت و محل تحصيل دانش آموزان در سطح مناطق شهر تهران قابل مشاهده است.
همين وضعيت در مورد الگوی توزيع فضايی دانشجويان در سطح مناطق شهر تهران ديده می شود با اين تفاوت که سهم مناطق واقع در نيمه شمالی شهر بسيار بيشتر از ساير بخش های شهر تهران است. به عبارت ديگر به مانند سال 1375، در حال حاضر نيز نسبت جمعيت دانشگاه رفته در سطح شهر تهران، به خصوص در شمال و مرکز شهر بالا است و پراکنش آن به صورت حوزه های هم مرکز می باشد.

جمعيت داراي تحصيلات ابتدايي (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
جمعيت داراي تحصيلات راهنمايي (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
جمعيت داراي تحصيلات متوسطه (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
جمعيت داراي تحصيلات عالي (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
دانش‌آموزان در حال تحصيل براساس محل تحصيل (1388) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
دانش‌آموزان در حال تحصيل براساس محل سكونت (1388) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
دانشجويان در حال تحصيل براساس محل تحصيل (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
دانشجويان در حال تحصيل براساس محل سكونت (1385) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی