نقشه موقعيت استقرار و ميزان وجود فضاي باز و عمومي در مناطق مختلف شهر تهران نشان مي دهد كه توزيع يكساني در شهر تهران در خصوص فضاهاي باز و عمومی و نیز سبز و پارك هاي درون شهري وجود ندارد. دليل اين امر روند توسعه تاريخي شهر تهران، وجود و يا عدم وجود عرصه هاي باز شهري و وجود عرصه هاي خدماتي، صنعتي و نظامي گسترده اي است كه در مناطق مختلف شهر وجود دارد. برخلاف مناطق مركزي، نواحي حاشيه اي شهر تهران در مجموع وضعيت بهتري را دارا هستند. همچنين بر اساس اين معيار، مناطق 22،  5 و  24 رتبه نخست را دارا بوده و مناطق 21 و 2 و 9 رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص داده اند.

موقعيت و ميزان فضاي باز عمومي در مناطق (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد

جدول 1-8.  وضعيت فضاهاي باز سبز، عمومي و معابر نسبت به بافت ساخته شده در مناطق شهر تهران

براي ديدن اندازه واقعي كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی