شبکه حرکت (جابه جایي و حمل و نقل) از عوامل ساختاري بسيار مؤثر و با اهميت در شکل گيري و توسعه کالبدي شهر و ارتباط بين کاربري ها، مراکز و مناطق شهري است. فضاهایی می توانند به مردم قدرت انتخاب بدهند که برای آنها قابل دسترسی باشند. نفوذپذیری در بافت های شهری، حدی از قدرت انتخاب است که یک محیط اين امکان را فراهم می آورد تا مردم از طریق آن، از مکانی به مکان دیگر بروند. نفوذپذیری در بافت های شهری به تعداد راه های بالقوه ای که برای عبور از نقطه ای به نقطه دیگر در نظر گرفته شده است بستگی دارد. مکان مشتمل بر بلوک های کوچک ، راه های دسترسی بیشتری نسبت به مکانی که صرفاً از یک بلوک بزرگ تشکيل شده است دارد. بر اساس تعريف، ضريب نفوذپذيري هر بافت شهري از حاصل تقسيم مجموع نصف سطح خيابان ها و معابر اطراف بلوك ساختماني بر مساحت بلوك به دست مي آيد. برخلاف مناطق مرکزی با بافت فشرده و ریزدانه و مناطق پیرامونی که قطعات بزرگ، کارخانه ها و صنایع در آنهاواقع شده اند، ميزان نفوذ پذیری کاهش می یابد اما در مناطقی چون دو منطقه 8 و 2 که مشتمل بر نارمک و شهرک قدس (غرب) است، با توجه به بافت طرح ریزی شده، افزایش نفوذپذیری در این مناطق مشاهده می شود. عوامل کاهش نفوذپذیری در برخی از مناطق شهر تهران عبارت اند از:
- کاهش نفوذپذیری در اثر بزرگ مقیاس بودن بلوک ها و مراکز ساخته شده: در منطقه 9 قرارگیری فرودگاه و در منطقه 21 قرارگیری مناطق و اراضی بزرگ صنعتی سبب ایجاد بلوک های بزرگی شده که کاهش نفوذپذیری در بافت را سبب گردیده است.
- کاهش نفوذپذیری در اثر وجود بافت ارگانیک و نظامی سلسله مراتبی با معابر کم عرض و بن بست ها: در مناطق مرکزی (مناطق 11،12، 7) و به ویژه در بافت های فرسوده، کاهش نفوذپذیری تا حد کمتر از 30 درصد را می توان شاهد بود. عرض کم معابر و ریزدانگی قطعات، دسترسی به فضا را در بافت هایی مثل بافت فرسوده با مشکل روبه رو ساخته و به نوعی نفوذپذیری را در این مناطق ناکارآمد کرده است. از ويژگي هاي بافت فرسوده، نفوذپذيري ناكارآمد با شبكه دسترسي كم عرض و پرپيچ و خم، كوچه هاي بن بست، قطعات ملكي ريزدانه و بافت فشرده است.

جدول 5-8.  نسبت و ميزان بافت فرسوده در مناطق شهر تهران

براي ديدن اندازه واقعي كليك كنيد
نسبت نفوذپذيري (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی