فرسودگی لوله‌های آب، اتصالات غیراستاندارد، عدم اجرای درست و فنی استاندارد سیستم لوله‌کشی و استفاده از لوله‌های نامناسب، همگی از عوامل بروز حوادث نشست آب در واحدهای مسکونی است که در برخی موارد، خسارات سنگینی را در برداشته است.
الگوی توزيع فضايی حوادث رخ داده در واحدهای تجاری، نشان از انطباق کامل و ويژگی خاص کانونی بودن آن با نحوه استقرار بازار سنتی و تمرکز بسيار زياد واحدهای تجاری در دو منطقه مرکزی 11 و 12 دارد.
اين تحليل فضايی در مورد نسبت وقوع حوادث در انبارها نيز کاملاً صدق می کند زيرا به دليل جاي گيری اکثر اين واحدها در مناطق واقع در نيمه جنوبی شهر، بيشترين نسبت اين حوادث در مناطق 15، 16، 17، 18، 19و 20 قابل مشاهده است درحالی که اکثر مناطق واقع در نيمه شمالی شهر کمترين نسبت را دارا هستند.
طبق اطلاعات سال 1386، بيشترين نسبت حوادث مرتبط با وسايط نقليه، در مناطق 8، 14 و 16 ثبت شده که می توان آن را با تراکم بالای جمعيت و همين طور موقعيت مکانی و همجواری اين مناطق با محدوده پر آمدوشد بازار در ارتباط قرار داد.
البته به رغم باريک بودن شبکه راه های ارتباطی، نسبت پايين اين موارد در مناطق ميانی شهر را بايد در اعمال دقيق طرح محدوديت آمدوشد وسايل نقليه در اين مناطق جستجو کرد.
مناطق شمالی و غربی شهر نيز که از شبکه راه های دسترسی نسبتاً مناسبی برخوردار بوده و در عين حال تراکم جمعيتی پايين تری دارند، کمترين نسبت روی داد اين دسته از حوادث را نشان می دهند.
تحليل تؤامان حوادث مربوط به وسايط نقليه و حوادث روي داده در معابر و گذرگاه های شهری که به تنهايی نسبت های بالايی را در تمامی مناطق ارايه می دهند، نشان دهنده اين واقعيت است که شهر تهران هم به لحاظ ساختار کالبدی شبکه ارتباطی و هم به جهت تراکم وسايط نقليه ای که در آن جريان دارند، با معضل بزرگی روبرو است.
طی سال های گذشته، شدت اين گونه حوادث در شهر تهران افزایش یافته به گونه ای که بیشترین رشد حادثه، مربوط به حوادث وسايط نقلیه بوده است.
علت این امر علاوه بر افزایش تعداد خودروهای سطح شهر، عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان به ویژه جوانان کم تجربه و استفاده غيرمعمول از خودروهای سواری شخصی  است.
بر اساس اطلاعات در دسترس، طی سال 1386، مناطق 2، 3، 6 و 12 بالاترين و مناطق 13 و 22 نيز پايين ترين نسبت حوادث روي داده در معابر و گذرگاه های شهری را به خود اختصاص داده اند. 

^ ادامــــــــــــــه‌ي توضيحات از بالاي صفحه ^

    

مراکز فرهنگی، آموزشی، اداری، دولتی و نظامی نيز به دلیل دقت مسؤولین دولتی و دخالت مستقیم سازمان آتش نشانی در ایمن سازی مراکز آموزشی، فرهنگی و همچنین تجمعی (تکایا و مساجد) کمترين تعداد وقوع حريق در این مکان ها را به نمايش می گذارد. از سوی ديگر بررسی روند رشد حوادث روی داده طی دوره زمانی 86-1385 مشخص می سازد که در همه مناطق شهری به طور متوسط حدود 60درصد افزايش را تجربه کرده اند. البته سهم حاشيه جنوبی شهر، از جمله مناطق 14،15 و 18 از اين ميزان، شتاب فزاينده ای را، حتی با 105 درصد، به نمايش می گذارد. اين روند افزايشی در مناطق واقع در نيمه شمالی شهر از حداقل 14 تا حداکثر 73 درصد می باشد. در مجموع نمايش انواع حوادث رخ داده در شهر تهران با استفاده از تکنيک درون يابی، تعداد بسيار زياد آن ها را در مناطق واقع در حاشيه جنوب شرقی و جنوب غربی (ناحيه6 از منطقه 15 و ناحيه3 از منطقه18) به تصوير می کشد. اين در حالی است که مناطقی از نيمه شمالی، تعداد کم و بسيار کم حوادث را نشان می دهند.
نکته قابل ذکر، عدم وجود مراکز آتش نشانی در دو محدوده پر واقعه و توزيع نسبتاً مناسب آن ها در ساير مناطق شهری است.

اولين   قبلي   1  [2]  بعدي  آخرين    صفحه 2 از 2

حوادث رخ‌داده در واحدهاي مسكوني
(1386)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
حوادث رخ‌داده در واحدهاي تجاري و كسب
(1386)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
حوادث رخ‌داده در معابر و گذرگاه‌ها (1386)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
حوادث رخ‌داده براي وسايل نقليه  (1386)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
حوادث رخ‌داده در واحدهاي صنعتي (1386) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
 حوادث رخ‌داده در انبارها (1386) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
 نرخ رشد حوادث (86-1385) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
مجموعه حوادث رخ‌داده (1386) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2022 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی