متوسط بعد خانوار در شهر تهران (4/3 نفر) از متوسط این شاخص در استان (6/3 نفر) و کل کشور (3/4 نفر) کمتر است. از دلایل پايين بودن بعد خانوار در شهر تهران نسبت به استان و کشور می توان به سطوح پایین تر باروری در شهر تهران، رشد خانواده های هسته ای و افزايش آپارتمان نشینی اشاره کرد.
این رقم در مناطق مختلف شهر متفاوت است به طوری که متوسط بعد خانوار از مناطق مرکزی و شمالی به سمت حاشیه ها، افزايش می يابد زیرا از سویی نرخ باروري زنان در این مناطق بالاتر است و از سوي دیگر به طور معمول مهاجرين وارد شده از مناطق با ويژگی های فرهنگ سنتی، همراه با خانوارهاي پرجمعیت خود به شهر تهران مهاجرت می کنند. مناطق دارای جمعيت سالخورده شهر تهران دارای کمترین متوسط بعد خانوار هستند که این امر ناشی از پایین بودن نرخ باروری زنان در این مناطق است.
بيشترين متوسط بعد خانوار مربوط به ناحيه 4 از منطقه 9 با رقم 5 نفر مي باشد. بعد از آن ناحيه 6  از منطقه 14 با 4/4 نفر و سپس ناحيه 3 از منطقه 9 با 2/4 نفر قرار می گيرند. کمترين رقم اين شاخص مربوط به ناحيه 2 از منطقه 7 و منطقه 3 با متوسط 3 نفر در هر خانوار مي باشد.


 جدول 7-2.  متوسط بعد خانوار در كشور، شهر و استان تهران
براي ديدن اندازه واقعي كليك كنيد--------------------------------------------------------------
 1. خانوارها داراي شماري از افراد هستند که به اين شمار بعد خانوار مي­گويند. بعد خانوار از يک نفر شروع مي­شود و ممکن است تا 10 نفر و بيشتر نيز برسد.

متوسط بعد خانوار (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
متوسط بعد خانوار (1375)

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی