نسبت جمعيت حداقل يكبار ازدواج كرده در سال 1375 براي مردان 6/52 درصد و براي زنان 7/59 درصد بوده است. در حاليكه در سال 1385 اين نسبت براي مردان 1/56 درصد و براي زنان 1/64 درصد ميباشد. از 6863115 نفر جمعیت 15 ساله و بیشتر شهر تهران در سال 1385، 4/63 درصد حداقل یک بار (7/57 درصد دارای همسر، 04/4 درصد بی همسر بر اثر فوت و 31/1 درصد بی همسر بر اثر طلاق) و 6/36 درصد هرگز ازدواج نکرده اند.
رقم اخير در مقايسه با رقم مشابه در سال 1375، رشدی معادل 1/1 درصد داشته است. بر این اساس افراد بی همسر بر اثر طلاق با 9/7 درصد، بیشترین نرخ رشد را داشته اند.
به دلایل متفاوتی از جمله بالاتر بودن نرخ ازدواج در مناطق حاشیه ای متأثر از سنتی تر بودن این مناطق به لحاظ فرهنگی و پایین تر بودن نرخ ازدواج در مناطق مرفه نشین و همچنین طولانی شدن دوره تحصیل در این مناطق که ازدواج را به تأخیر می اندازد، میزان همسرداری در مناطق حاشیه بالا و در مناطق مرکزی پایین است.
در مورد شاخص میزان بی همسری بر اثر طلاق وضع کاملاً بر عکس است. مناطق حاشیه ای شهر تهران به ویژه به سمت کرج و شهریار کمترین میزان بی همسری بر اثر طلاق را دارا هستند و این در حالی است که مناطق مرکزی و شمالی شهر تهران دارای بیشترین میزان بی همسری بر اثر طلاق می باشند.
یکی از مهمترین دلایل پایین بودن بی همسری بر اثر طلاق در مناطق حاشیه ای شهر ناشی از بافت سنتی این مناطق است. در واقع مناطق پیرامونی سنتی تر و یا با شرایط سخت تر اقتصادي داراي تعداد کمتري از جمعيت زنان طلاق گرفته و بیوه می باشند.
از سوی دیگر مهاجرپذیر بودن این مناطق و این نکته که اکثریت مهاجران را جوانان بزرگسال تشکيل می دهند، خود عاملی مهم در بالا بودن میزان همسر داری در حاشیه شهر است.
از نظر توزيع فضايی، ناحيه 4  از منطقه 15 با 3/68  درصد، ناحيه 4 از منطقه 22 با 5/67 درصد، ناحيه 1  از منطقه 18 با 3/67  درصد و ناحيه 5 از منطقه 15 با 9/66 درصد داراي بيشترين درصد متاهلين (داراي همسر) مي باشند. ناحيه 2 از منطقه 7 با 8/2 درصد، ناحيه 5 از منطقه 6 با 8/2 درصد و ناحيه 3 از منطقه 7 با 7/2 درصد، بيشترين درصد افراد بدون همسر بر اثر طلاق را در خود جای داده اند.


^ ادامــــــــــــــه‌ي توضيحات از بالاي صفحه ^

    

ناحيه 6 از منطقه 14 با 17/0 درصد، ناحيه 3 از منطقه 9 با 21/0 درصد و ناحيه 2 از منطقه 19 با 58/0 درصد کمترين درصد بر اثر طلاق را دارا هستند. ناحيه 4 از منطقه 9 با 1/57 درصد و ناحيه 1 از منطقه 6 با 4/52 درصد داراي بيشترين درصد هرگز ازدواج نکرده ها و ناحيه 3 از منطقه 13 با 8/35 و ناحيه 1  از منطقه 14 با 36 درصد نيز کمترين ميزان جمعيت هرگز ازدواج نکرده را در اختيار دارند.---------------------------------------------------
1. درصد همسرداری, بی­همسر بر اثر فوت, بی­همسر بر اثر طلاق و درصد تجرد نشان می­دهد  که به ازای هر 100 نفر جمعيت15 سال و بيشتر(جمعيت واقع در سن قانونی ازدواج) چند نفر دارای همسر, بی­همسر بر اثر فوت, بی­همسر بر اثر طلاق و يا مجرد هستند.

بي‌همسري در اثر طلاق (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
بي‌همسري در اثر طلاق (1375)

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
جمعيت هرگز ازدواج نكرده (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
جمعيت هرگز ازدواج نكرده (1375)

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
 ميزان همسرداري (1385) 

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
ميزان همسرداري (1375) 

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی