طی سرشماري سال 1246، نزديك به سه چهارم جمعيت تهران را مهاجران تشكيل مي‏دادند كه تعداد 8480 نفر (معادل 4/5 درصد از كل جمعيت شهر) لشگري و فقط 6/26 درصد از جمعيت شهر، تهراني‏الاصل يا زاده تهران بودند.
اين موج عظيم مهاجرت به خصوص مهاجران موقت (افراد نظامي) مي‏تواند به شرايط آن زمان تهران كه به تازگي به عنوان پايتخت انتخاب شده بود برگردد.
بر اساس اطلاعات سرشماري سال 1301، حدود 7/51 درصد جمعيت را مردان و 2/48 درصد را زنان تشكيل می دادند.
بدين‏ترتيب با احتساب نظاميان، نسبت جنسي به ميزان 107 را می توان تأييد ديگري بر مهاجرپذيري شهر تهران عنوان کرد. افزايش جمعيت تهران از سال 1318 تا 1335 خصوصاَ تحت تأثير پيآمدهای سوء ناشی از جنگ دوم جهاني بر اقتصاد كشور و نابودي و ورشكستگي اقتصاد روستاها، تعداد قابل توجهي از جمعيت روستاها را به مناطق شهری به ويژه تهران جذب مي‏نمود.
براساس نتايج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1345، بالغ بر 54 درصد (53 درصد مردان و 5/56 درصد زنان) و در سال 1355، حدود 55 درصد (3/53 درصد مردان و 57 درصد زنان) ساكنين شهر تهران را متولدين شهرستان تهران تشکيل می دادند.
با شكل‏گيري محدوده «تهران بزرگ» در سال 1352، شهرهاي تجريش كه آبادي هاي اوين، دركه، نياوران، رستم آباد، قلهك، زرگنده، الهيه، داوديه، ضرابخانه و قسمت شهري ونك را نيز شامل مي‏شد، به همراه شهر ري كه در فاصله سال هاي 45- 1335 «كوي سيمان» در آن ادغام شده بود، به قسمت هايي از شهر تهران تبديل شدند و محدوده بسيار فعال تري را براي جذب مهاجران به وجود آوردند.
اين محدوده بزرگ در سرشماري 1355 به عنوان شهر تهران با جمعيتی بالغ بر 4530223 نفر سرشماري شد که 2495052 نفر آنان را متولدين در شهرستان تهران بوده و بقيه مهاجران خارج از شهرستان (شامل 6/9 درصد متولدين شهرستان هاي ديگر استان، 7/33 درصد متولدين استان هاي ديگر و 6/1 درصد متولدين در خارج از كشور) محسوب مي‏شدند. 9/64 درصد (2/64 درصد مردان و 4/65 درصد زنان) ساكنين شهر تهران طی سال 1365، متولد شهر تهران بوده‏اند.
براين اساس مي‏توان گفت كه در اين سال، حدود دو سوم جمعيت شهر تهران متولد اين شهر و يك سوم بقيه جزو متولدين ساير نقاط كشور بوده‏اند. 
بين سال هاي 65- 1355 حدود 496 هزار نفر و در بين سال هاي 75-1365 حدود 568 هزار نفر به شهر تهران مهاجرت كرده‏اند. بدين ترتيب تعداد جمعيت مهاجر طی اين دوره زمانی نزديک به 14 درصد نسبت به دهه قبل از آن افزايش پيدا كرده است.
در بين مهاجران دوره 75-1365، حدود 320 هزار نفر مرد و 247 هزار نفر زن بوده‏اند كه برآورد نسبت جنسي معادل 130 نشان می دهد که اشتغال و تحصيل دو عامل عمده بالاتر بودن تعداد مهاجرين مرد نسبت به مهاجرين زن بوده است.
در سال 1385 استان تهران با موازنه مهاجرتي 617 هزار نفر در رأس استانهاي مهاجرپذير کشور قرار می گيرد. بر همين اساس، شهر تهران با جذب 31 درصد از كل مهاجران كشور مهمترين کانون مهاجرپذير است.
همچنين به لحاظ جابهجايي درون استاني نيز در صدر قرار دارد به طوری که 10 درصد جمعيت تهران مربوط به جابهجاييهاي درون استاني است.
توزيع مهاجرت بر حسب آخرين محل اقامت قبلي در فاصله سال هاي 85-1375، مشخص می کند که تعداد 1000193 نفر وارد تهران شده اند که این رقم در فاصله زمانی 75-1365 معادل 567522 نفر بوده است.
استان مرکزی با 9/21 درصد، استان تهران با 15/7 درصد،  استان اصفهان با 7/5 درصد و استان آذربایجان شرقی با 4/5 درصد از کل مهاجران وارد شده به شهر تهران در صدر استان های مهاجرفرست به شهر تهران قرار دارند.
عمده ترین دليل مهاجرت به شهر تهران (42 درصد) مربوط به پیروی از خانواده و بعد از آن (97/12 درصد) جستجوی کار و تحصیل (9/9 درصد) می باشد. محل اقامت قبلي 8/69 درصد از مهاجران سایر استان ها، 16/7 درصد سایر شهرستان های استان تهران و 37/17 درصد، شهرستان محل سرشماری بوده است.


^ ادامــــــــــــــه‌ي توضيحات از بالاي صفحه ^

    

از مهمترین نکاتی که در زمینه مهاجرت به شهر تهران قابل طرح است، می توان به موارد زير اشاره کرد:
- مهاجرت از دیگر استان ها به طور فزاینده ای منشاء شهری دارد تا منشاء روستایی؛
- 45/59 درصد مهاجران وارد شده به شهر تهران از نقاط شهری دیگر استان ها هستند؛
- مناطق روستایی استان تهران با استقرار مهاجران با منشاء شهري که به دليل بالابودن هزينه، امکان زندگی در شهر تهران را ندارند و بنابراین بیشتر در حومه ها ساکن می شوند، هر چه بیشتر «شهري» شده اند.

جدول 8-2.  تعداد جمعیت بر اساس آخرین محل سکونت (85-1359)

برای دیدن اندازه واقعی کلیک کنید

جمعيت مهاجر مرد (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
جمعيت مهاجر زن (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
كل جمعيت مهاجر (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
كل جمعيت مهاجر (1375) 

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
محل تولد در شهر تهران (1385) 

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
محل تولد در شهر ديگر (1385) 

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
محل كار يا تحصيل در تهران (1385) 

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
 محل كار يا تحصيل در شهر ديگر (1385) 

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
جمعيت با اقامت حاضر (1385) 

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
 جمعيت با اقامت غايب (1385) 

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2022 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی