شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی نشان دهنده کفایت و یا کمبود تعداد واحدهای مسکونی موجود در رابطه با تعداد خانوارهای موجود است.
شاخص تراکم 1 (یک واحد مسکونی به ازاء یک خانوار) به منزله وجود شرایط آیده آل و عدم کمبود مسکن است.
هرچه این شاخص از عدد 1 بیشتر شود، نشان دهنده شدت کمبود مسکن است.
در حال حاضر، شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی برای کل کشور حدود 1/1 است. به عبارتی 10 درصد کمبود واحد مسکونی در کشور وجود دارد.
وضعیت این شاخص در تهران از جنوب به شمال رو به بهبود می گذارد.
در حالی که محله هایی از مناطق جنوبی شهر، وضعیت مطلوبی ندارند (تا حد 21/1خانوار به ازاء 1 واحد مسکونی و یا به عبارتی 21 درصد کمبود مسکن)، در شمال تهران، اين رقم به عدد 1 می رسد.
با این حال، محاسبات انجام شده بر اساس این شاخص نشان می دهد که اکثریت مناطق تهران در وضعیت مطلوبی قرار دارند.
در رابطه با این شاخص، یک نکته مهم قابل ذکر است. براساس استاندارهای جهانی، تراکم بالاتر از یک خانوار در واحد مسکونی معادل با شاخص بی خانمانی است.
به عبارتی، به تعداد کمبود مسکن، باید شاهد خانوارهای بی مسکن بود.
برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، چه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، این وضعیت در ایران و نیز در تهران دیده نمی شود. دلیل اصلی اين امر را باید در عامل فرهنگی و اجتماعی جستجو کرد.
در جامعه ایران، سکونت دو و یا حتی چندين خانوار در یک واحد مسکونی، از سابقه تاریخی برخوردار و امر معمولی بوده است.


^ ادامــــــــــــــه‌ي توضيحات از بالاي صفحه ^

    

نمودار نحوه توزیع و پراکندگی شاخص فوق در مناطق شهر تهران نشان می دهد که منطقه 8 با تعداد 1 خانوار در واحد مسکونی، مطلوب ترین شرایط را در میان مناطق 22 گانه دارا بوده و در مناطق 12 (واقع در بافت مرکزی شهر) و17 در جنوب شهر با شاخص 1/1 خانوار در واحد مسکونی، از شرایط نامطلوبی برخوردار است.
از آنجا که این شاخص به نوعی بیان کننده کمبود مسکن است، می توان گفت که این دو منطقه به نسبت جمعیت ساکن با کمبود مسکن مواجه هستند. همچنین مناطق 9، 16و 19 نیز از نظر این شاخص وضعیت مطلوبی ندارند.

براي ديدن اندازه واقعي كليك كنيد

شكل 4-5.  تراكم خانوارها در واحد مسكوني (1385)

تراكم خانوار در واحد مسكوني (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
تراكم خانوار در واحد مسكوني (1375)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی