شاخص کیفیت واحدهای مسکونی را می توان بر حسب نوع مصالح ساختمانی و سازه به کاررفته در آن ها مورد ارزیابی قرار داد.
بر اساس این شاخص، واحدهای مسکونی در سه گروه بادوام، نیمه بادوام و کم دوام قرار می گیرند.
در حال حاضر، دو نوع سیستم سازه و مصالح بتن آرمه و اسکلت فلزی، از نوع بادوام ترین سیستم های ساختمانی هستند.
بالابودن نسبت این دو نوع سيستم در واحدهای مسکونی، نشان دهنده کیفیت بالاتر واحدهای مسکونی است.
سایر سیستم های نیمه بادوام و کم دوام عبارتند از: اسکلت نیمه فلزی، تیرآهن و آجر، تیرآهن و سنگ، سنگ و چوب، چوب و فلز، خشت و آجر.


جدول 1-5.  كيفيت واحدهاي مسكوني

براي ديدن اندازه واقعي كليك كنيد


در استان تهران، حدود 60 درصد و در نقاط شهری کشور1/33 درصد از ساختمان ها اسکلت نیمه فلزی بوده که رقم بالاتری را نسبت به استان و نقاط شهری کشور نشان می دهد.
در حالی که در نقاط شهری کشور، غلبه با مصالح آجر و آهن، آجر و چوب، خشت و مانند آن است.
در استان تهران، دومین مصالح غالب، مصالحی غیر از اسکلت فلزی و بتن آرمه است.
در سال 1375، معادل 41 درصد از ساختمان های شهر تهران دارای اسکلت فلزی، 11 درصد بتن و 48 درصد از سایر مصالح ساختمانی ساخته شده بودند.
گرچه درصدی از اين کاهش به عدم تمام شماری آمار 1385 مربوط می شود اما طی دهه اخیر، توجه ویژه ای به بافت های فرسوده شهری شده و شاهد تخریب و جایگزینی آن ها با ساختمان های ساخته شده با سایر مصالح ساختمانی هستیم.


براي ديدن اندازه واقعي كليك كنيد

شكل 3-5.  نمودار كيفيت واحدهاي مسكوني برحسب مناطق


به طور کلی، از لحاظ ساخت واحدهای مسکونی با مصالح فلزی و بتن آرمه، کلانشهر تهران نسبت به استان تهران و کشور وضعیت بهتری دارد و استان تهران نیز نسبت به نقاط شهری کشور، از وضعیت مناسب تری برخوردار است. 
براساس آمار موجود، عمر اکثریت ساختمان های تهران20 سال است.
این نوع ساختمان ها 22 درصد از ساختمان های شهر تهران را تشکیل می دهند.
در مناطق 22 گانه شهر تهران، درصد واحدهای مسکونی با عمر 5 سال و کمتر 21درصد از کل واحدهای مسکونی شهر تهران می باشد.
اکثریت این ساختمان ها در مناطق 22، 1و 5 شهرداری تهران ساخته شده است.
به عبارتی سهم این مناطق از تولید مسکن در طی 5 سال اخیر بیشتر از سایر مناطق شهر تهران بوده است.
مناطق جنوبی شهر تهران نیز نسبت مناسبی را از این ساختمان ها به خود اختصاص داده اند.
به طور کلی، حرکت در زمينه تخریب بافت های فرسوده و مقاوم سازی ساختمان ها به خصوص در مناطق جنوبی شهر تهران سبب شده تا سهم این مناطق نیز در این نوع ساخت و سازها متناسب باشد.

واحدهاي مسكوني با اسكلت فلزي (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
واحدهاي مسكوني با اسكلت فلزي (1375)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
واحدهاي مسكوني با بتن آرمه (1385) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
واحدهاي مسكوني با بتن آرمه (1375) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
واحدهاي مسكوني با آجر و آهن (1385) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
واحدهاي مسكوني با آجر و آهن (1375) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
 واحدهاي مسكوني با بيش از 30 سال سن
 (1385) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
واحدهاي مسكوني با بيش از 30 سال سن
 (1375)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
 واحدهاي مسكوني با 30 سال سن (1385) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
واحدهاي مسكوني با 30 سال سن (1375) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
 واحدهاي مسكوني با 20 سال سن (1385) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
واحدهاي مسكوني با 20 سال سن (1375) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
واحدهاي مسكوني با سن 10 سال و كمتر
(1385) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
واحدهاي مسكوني با سن 10 سال و كمتر
(1375) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
واحدهاي مسكوني با سن 5 سال و كمتر
(1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
واحدهاي مسكوني با سن 5 سال و كمتر
(1375) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی